centar za reciklažu elektroničkog otpada

Info

24.-26.10.2022

Deset godina implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

U Neumu u periodu od 24.-26.10.2022.godine održana je radionica, pod nazivom “Deset godina implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, te Pravilnika o upravljanju otpadom elektronskih i elektroničkih proizvoda od strane ključnih subjekata njihove implementacije: ciljevi rezultati, izazovi, te prijedlozi za prevazilaženje izazova“.Radionica je organizovana od strane sva četiri operatera, operateri za upravljanje ambalažnim otpadom i operateri za upravljanje elektronskih i elektroničkih proizvoda, sa područja FBiH: Eko život, Ekopak, KimTec i Zeos, za predstavnike Federalnog ministarstva okoliša i turizma BiH, Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Privredne komore FBiH, nadležnih inspektora u ovoj oblasti, a to su Urbanističko-ekološki inspektorat, Federalni tržišni inspektori. Na radionici je prisustvovalo 29 učesnika iz pomenutih ovlaštenih operatera sistema i institucija.

Radionicu je otvorio Mirsad Jašarspahić, predsjednik P/G Komore FBiH, nakon čega su uslijedile prezentacije operatera sistema: Rezultati rada i postignuća Eko život-a, Ekopak-a, Zeos-a, Kim Tec-a od početka implementacije Pravilnika.

Operateri su prezentovali svoj rad gdje su najveći fokus stavili na ciljeve koji su dužni ispuniti prema Pravilniku, a to su : procenat recikliranog otpada; ulaganja u infrastrukturu i projekte podizanja svijesti najmlađih i građana.

16 svibanj, 2022

Postavljen plakat od našeg sakupljača Lucius d.o.o Vitez

17 studenoga, 2021

Briga o okolišu kreće od nas/ Odložite svoj elektro otpad i u centru Travnika