centar za reciklažu elektroničkog otpada

11.04.2015 TV Hayat: Kim Tec Eko – prilog o potrebi i obavezi pravilnog i stručnog zbrinjavanja EE otpada