centar za reciklažu elektroničkog otpada

Gdje s baterijama i tonerima?

Stare baterije, toneri iz printera i kopirnih uređaja ne spadaju u kategoriju EE otpada. Za zbrinjavanje otpada iz navedenih kategorija potrebno se obratiti poduzećima koja imaju dozvolu za …

Saznaj više

Kako postupati sa EE otpadom?

Ne bacajte ga u smeće!

„Svrha sistema upravljanja električnim i elektroničkim otpadom je osiguravanje postizanja ciljeva skupljanja i obrade električkog i elektroničkog otpada, kako bi se …

Saznaj više