centar za reciklažu elektroničkog otpada

O nama

Kim Tec Eko d.o.o. je operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini.

Operater sistema je pravno lice, na koje su uvoznici i proizvođači električne i elektronske opreme prenijeli obavezu upravljanja i zbrinjavanja otpadnom opremom

Osnivači društva KIM TEC EKO d.o.o.  su:

Kim Tec KIM TEC Društvo sa ograničenom odgovornošću, Vitez, Vitez, Poslovni centar 96-2, BiH
www.kimtec.ba
OMEGA "OMEGA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo, Živinice, II Krajiške br.23, BiH
www.omega.ba
ECONOMIC "ECONOMIC" Društvo s ograničenom odgovornošću Vitez, Vitez, Poslovni centar 96, BiH
www.economic.ba
FIS FIS Društvo s ograničenom odgovornošću Vitez, Vitez, Poslovni centar 96, Vitez, BiH
www.fis-bih.com


Statut društva operatera sistema i Odluka o osnivanju društva operatera sistema jasno definiše princip neprofitnog poslovanja, pa se eventualna dobit operatera sistema ne može isplaćivati vlasnicima operatera sistema nego  se isključivo koristi za obavljanje i razvoj osnovne djelatnosti operatera sistema.

U sistemu prikupljanja, selektiranja i oporabe otpadne električne i elektronske opreme operater sistema ima ključnu ulogu za opće društveno odgovorno ponašanje u kojem će se promovirati sistem selektivnog prikupljanja otpada te osiguranje rada tog sistema  na održiv i harmoniziran način i u kome će svi akteri imati priliku za razvoj i jačanje materijalno tehničke osnove sistema.

Uključite se u našu partnersku mrežu i zajedno čuvajmo okoliš.


Sjedište operatera:
Kim Tec Eko d.o.o.
Poslovni centar 96-2
72250 Vitez
E-mail: info@elektrootpad.ba